poniedziałek, 17 kwietnia 2017

Opakowania produktów spożywczych i ich podział


Opakowania żywności to wyroby przemysłowe przeznaczone do umieszczania w nich towarów spożywczych. Podstawowym ich zadaniem jest ochrona żywności przed zepsuciem, ale spełniają też rolę jednostki miary, ułatwiają transport, zwiększają atrakcyjność produktu, jego walory higieniczne i estetyczne. Na dzisiejszym rynku istnieje wiele rodzajów opakowań żywności. Można je podzielić według różnych kryteriów: w zależności od funkcji jaką spełniają, od materiału, z jakiego są wykonane, a także ze względu na hermetyczność, czy konstrukcję wykonania.
W zależności od funkcji jaką spełniają, dzieli się na jednostkowe i transportowe. Opakowanie jednostkowe to takie, które bezpośrednio styka się z produktem i przeznaczone jest głównie do bezpośredniej sprzedaży. Zawiera ono odpowiednią ilość produktu sprzedawaną w handlu detalicznym, a jego zadaniem jest ochrona produktu i zachowanie go jak najdłużej w stanie niezmienionym. Transportowe natomiast, to zewnętrzne opakowanie towarów w opakowaniach jednostkowych. Służy ono do transportu i przechowywania oraz ochrony towaru przed wpływami klimatycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi.
W zależności od materiału z jakiego opakowania są wykonane, dzieli się je na: metalowe, szklane, papierowe, tekturowe, drewniane, z tkanin, z tworzyw sztucznych i wieloskładnikowe. Można je zróżnicować także ze względu na hermetyczność na: hermetyczne i niehermetyczne lub konstrukcję na: sztywne, półsztywne i giętkie.

Opakowania z papieru i tektury

To jedne z najstarszych rodzajów opakowań. Mają wiele zalet: niską cenę, małą masę właściwą, estetyczny wygląd, łatwo się je barwi i formuje. Można je ponadto łączyć z tworzywami sztucznymi i folią aluminiową oraz mają niską przewodność ciepła. Oprócz cech pozytywnych opakowania te posiadają również wady: mają małą sztywność i stabilność, niską odporność na wodę i skłonności do zawilgocenia, niewielką barierowość w stosunku do tłuszczów, zapachów, pary wodnej i tlenu oraz podatność na starzenie.

Opakowania szklane

Są obok papierowych i tekturowych najstarszymi i najbardziej tradycyjnymi opakowaniami wielu produktów spożywczych. W wyniku szybkiego postępu technologicznego ich jakość jest o wiele wyższa niż w przeszłości. Szkło jest obojętne chemicznie (brak oddziaływania z pakowanym produktem), dzięki czemu nie wywiera ujemnego wpływu na produkt, nawet przy długim przechowywaniu. Jest przezroczyste, dzięki czemu identyfikacja produktu jest łatwiejsza, odporne chemicznie na wpływ atmosfery oraz kwasy, zasady i wodę. Zupełnie nie przepuszcza płynów, pary wodnej, zapachów, gazów. Ma sztywną konstrukcję, a zarazem można je formować w różne kształty i wielkość oraz barwić, zdobić. Poza tym opakowania szklane mogą służyć do wielokrotnego użytku oraz są tanie i łatwo dostępne. Podstawowymi natomiast wadami szkła jest duża masa, mała odporność  na urazy mechaniczne i gwałtowne zmiany temperatury. Spośród opakowań szklanych najwięcej zużywa się butelek, opakowań farmaceutycznych i kosmetycznych oraz słoików.
Ze względu na kształt, opakowania szklane można podzielić na: słoje, balony, butelki, fiolki, opakowania ceramiczne. Butelki są przeznaczone do produktów płynnych tj. wódka, ocet, piwo, napoje, wina, mleko i innych. Mają wąskie otwory, zamykane korkami z tworzywa, nakrętkami, pokrywkami nasadzanymi lub wciskanymi. Słoje są szerokootworowe przeznaczone do płynów o dużej lepkości, produktów półstałych, mazistych i stałych np. majonezu, marynat, miodu. Ich pojemność wynosi najczęściej 0,1 – 1 kilograma. Balony szklane to opakowania do transportu i przechowywania soków, czy przecierów. Ich pojemność wynosi 2,5 – 3,5 kilograma. Są one umieszczone w koszach wiklinowych. Fiolki produkowane ze szklanych rurek, stosowane są do aromatów do ciast. Opakowania ceramiczne mają zastosowanie wyłącznie w winiarstwie, gdzie używa się gąsiorów i gąsiorków do niektórych miodów pitnych.

Opakowania metalowe

dobrze chronią produkt przed światłem, wilgocią i zapachami obcymi, są trwałe, łatwe do formowania, ale stosunkowo drogie. Zastępuje się je coraz częściej przez opakowania z tworzyw sztucznych i laminatów. Cechują się podatnością na korozję i możliwością przenikania do żywności jonów metali miedzi, cyny, ołowiu i cynku, które przyczyniają się do rozkładu witamin oraz zmian cech sensorycznych. Najczęściej stosowane opakowania metalowe to: puszki konserwowe, pudełka, tuby, wiadra, tacki aluminiowe, beczki oraz owinięcia z folii aluminiowej.

Opakowania drewniane

Drewno cechuje się dobrą wytrzymałością, małą masą, złym przewodnictwem ciepła, elektryczności i gazów. Posiada jednak wiele ujemnych cech tj.: higroskopijność (w związku z tym skłonność do pęcznienia pod wpływem wilgoci), mała odporność na czynniki zewnętrzne, niejednolitość budowy, trudność mycia i odkażania. Do wyrobu opakowań stosuje się drewno świerkowe, jodłowe, dębowe, sosnowe, topolowe, bukowe, olchowe, brzozowe, lipowe. Nie używa się drewna o dużej zawartości żywic lub substancji zapachowych.

Opakowania drewniane dzieli się na: skrzynki, beczki, łubianki. Skrzynie przeznaczone są do wielokrotnego użycia, beczki służą zazwyczaj do przechowywania piwa, wina, ogórków, kiszonek, śledzi i płynów, a łubianki stosowane są do miękkich i delikatnych owoców, grzybów i żywych ryb. Z powodu deficytu drewna i jego drogiej ceny oraz ze względu na liczne minusy opakowań drewnianych, są one obecnie wypierane przez opakowania z tworzyw sztucznych.

Opakowania z tworzyw sztucznych

Tworzywa sztuczne, to substancje otrzymywane syntetycznie lub z surowców naturalnych przez ich modyfikację. Są one używane od lat dwudziestych, ubiegłego stulecia. Pojawiła się wówczas wodoodporna folia z regenerowanej celulozy, nazwana celofanem. W następnych latach udoskonalano odkryte wcześniej tworzywa.
Udział tych tworzyw w pakowaniu żywności stale się zwiększa, ponieważ mają wiele zalet: lekkość, wytrzymałość mechaniczną, łatwość formowania i odporność na działanie związków chemicznych. Dodatnimi ich cechami są również nieprzepuszczalność pary wodnej, łatwość barwienia, ochrona przed przenikaniem drobnoustrojów, podatność na przetwórstwo w maszynach pakujących oraz przezroczystość, umożliwiająca widoczność żywności. Wady tych opakowań to możliwość migracji szkodliwych związków do produktu, niebezpieczeństwo interakcji oraz zagrożenia dla środowiska naturalnego (trudny rozkład opakowań poużytkowych). Tworzywa sztuczne nie mogą zawierać żadnych substancji toksycznych i wpływać ujemnie na cechy organoleptyczne żywności.

Opakowania z tkanin

Należą do najstarszych opakowań, których używa się nadal, chociaż ostatnio straciły na znaczeniu, w związku z wprowadzeniem opakowań z tworzyw sztucznych i papierowych. Do produkcji worków stosuje się tkaniny, wyrabiane z włókna bawełnianego, lnu, juty, konopi. Strukturę materiału dostosowuje się do cech produktu, np. cebulę, owoce, warzywa pakuje się w worki siatkowe. Opakowania z tkanin wykorzystuje się najczęściej do przechowywania zbóż, nasion roślin strączkowych i oleistych, ziemniaków, warzyw, cukru. Używa się ich również do ochrony worków papierowych, podczas długiego transportu. Worki z tkanin są opakowaniami drogimi, przeznaczonymi do wielokrotnego używania.

Opakowania wieloskładnikowe (kompleksowe)

powstają poprzez połączenie dwóch lub większej ilości tworzyw opakowaniowych. Uzyskuje się w ten sposób opakowania z laminatów- wielowarstwowe. Odpowiednim środkiem wiążącym, łączy się ze sobą poszczególne warstwy. Najczęściej są to: papier i karton, octan celulozy i folia aluminiowa. Uzyskane w ten sposób tworzywo kojarzy w sobie cechy obydwu składników. Opakowań wielowarstwowych używa się coraz częściej do pakowania żywności, np. pudełka z kartonu laminowanego do mleka, czy soków owocowych.

piątek, 27 maja 2016

Mapowanie transportu GDP


W efekcie mapowania temperatury użytkownik poznaje punkty o skrajnej charakterystyce temperaturowej (o temperaturze minimalnej i maksymalnej) i ma szansę porównania ich z wymaganymi parametrami dla konkretnych preparatów (kryteria akceptacji). W przypadku rozbieżności, jeśli zmierzona temperatura minimalna jest niższa niż dopuszczalna lub jeśli zmierzona temperatura maksymalna jest wyższa niż dopuszczalna, można podjąć niezbędne działania, np.:

– nie umieszczać produktu wrażliwego na zmiany temperatury w problematycznym miejscu,
– wdrożyć odpowiednie procedury postępowania (troska o zamknięcie drzwi),
– zmienić konfigurację regałów lub półek,
– zmienić położenia regałów lub półek, w celu zwiększenia efektywności cyrkulacji powietrza,
– zmienić lokalizację urządzeń grzewczych/nawiewników, dodać funkcję klimatyzacji (chłodzenia),
– zwiększyć wydajność instalacji wentylacyjnej.
Kolejnym wnioskiem praktycznym z pomiarów rozkładu temperatury jest wyznaczenie ilości i lokalizacji punktów pomiarowych do stałego monitoringu temperatury. Ilość czujników nie musi być zgodna z ilością zastosowaną do mapowania. Zwykle wystarcza umieszczenie czujników w kilku reprezentatywnych miejscach oraz punktach podatnych na wpływ czynników zewnętrznych.
Po zakończeniu procesu mapowania przestrzeni magazynowych, włącznie z opracowaniem statystycznym danych, powstaje historyczny obraz rozkładu wartości krytycznych parametrów przechowywania produktów leczniczych w czasie. W tej sytuacji rozmieszczenie czujników do stałego monitoringu wartości temperatury i wilgotności nie powinno już stanowić problemu, należy jeszcze pamiętać, iż sprawny system monitorowania nie oznacza dużej ilości czujników. Czujniki powinny się znajdować w miejscach najbardziej krytycznych, gdzie temperatura istotnie odbiega od wartości zadanej. Przeprowadzenie mapowania temperatury i wilgotności nie stanowi jedynie podstawy do stworzenia dokumentu uzasadniającego rozmieszczenie czujników stałego monitoringu, dostarcza również cennych informacji na temat danej przestrzeni magazynowej i może stanowić podstawę do podjęcia niezbędnych zmian instalacyjnych, prowadzących do uzyskania optymalnych warunków do przechowywania produktów leczniczych

piątek, 20 maja 2016

Przegląd normy ISO 22000

W 2016 roku rozpoczęły się konsultacje pomiędzy instytutami w celu dokonania zmian w normie ISO 22000:2005. Propozycja zmian ma być opublikowana na konferencji w Kopenhadze 14-16 czerwca 2016 r. 

Główne zmiany będą dotyczyły w szczególności:
  • Applying ISO’s new High-Level Structure (HLS) to ISO 22000, which is now mandatory when drafting or revising management system standards (MSS). The new structure sets a framework that makes it easier for businesses to integrate more than one MSS at a given time. 
  • Providing users of ISO 22000 with a new understanding of the different risk-based approaches. The “risk” concept is used in various ways and it is important for food businesses to distinguish between hazard assessment at the operational level, through the Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP), and the business risk where opportunities also form part of the concept. 
  • Providing further clarification on how the Plan-Do-Check-Act (PDCA) cycle works by including two separate PDCA cycles in the standard, that operate one inside the other. The first will apply to the management system while the second, within it, addresses the operations described in Clause 8, which simultaneously cover the HACCP principles defined by the Codex Alimentarius Commission. 
  • Giving users a clear description of the differences between Critical Control Points (CCPs), Operational Prerequisite Programmes (OPRPs) and Prerequisite Programmes (PRPs)

Bezpośredni link do www.iso.org.